Rihanna & Natan (2020)

Miss Rihanna av Alstedlund & Mr. Natan av Alstedlund (født ??/08-20)

Vi har den 8/6-20 parret våre to egne hunder Miss Rihanna av Alstedlund & Mr. Natan av Alstedlund og forventer derfor valper medio august med levering medio oktober.

Dette er en ny kombinasjon for oss, selv om kullet mellom Natan sin onkel Heegårds Granit og Rihanna fra 2018 kommer tett på. Vi har denne gangen valgt å benytte NatanRihanna for å få med inn linjene bak hans far Ohlsmyrens Porthos, som vi liker veldig godt.

Begge foreldre er genetisk fri for både PRA og CL, Rihanna har HD A og Natan har HD C.

Kontakt Ulrik på mobil 93031173 dersom du er interessert i en valp eller å vite mer om kullet!

Miss 1 av Alstedlund
Miss 2 av Alstedlund
Mr. 3 av Alstedlund
Miss 4 av Alstedlund
Miss 2 av Alstedlund
Mr. 3 av Alstedlund
Miss 1 av Alstedlund
Miss 2 av Alstedlund
Mr. 3 av Alstedlund

Share this article with:

Translate »