Valper født på Kennel Alstedlund

Valpene etter Heegårds Alba Dumbledore & Mr. Jerry av Alstedlund ble født onsdag den 10. august 2016. Det ble til i alt 8 valper, 3 tisper og 5 hannhunder, alle tricolor. En hannhund har litt mørkere tegninger og den nydeligste tricolor maske, ellers er de andre meget lyse og alle med de typiske masker og øyenflekker som kjennetegner en tricolor engelsk setter. Valpene er noen dager gamle og ser ut til å stortrives sammen med en meget flink og rolig Alba.

Se siden til valpene her!

Dette er første forsøk med linjeavl på vor helt store stjerne DKJCH Senjas Ilex, så vi er selvsagt meget fortrolige med blodet som ligger i dette kullet, men samtidig er vi meget spente på om det vil innfri de forventninger vi har.

Mor Alba er etter DKBRCH DKJCH SEJCH Heegårds V. Lill & DKJCH Senjas Ilex. Lill, som er et produkt av Kennel Heegårds meget sterke tispelinje igjennom en årrekke, er en fantastisk tispe som har vunnet Derby i både Danmark og Sverige, samt det danske mesterskab (DM 2011). Ilex har utover et dansk jaktchampionat vunnet vinnerklasser i både Danmark og Sverige, samt den danske mesterskabsprøve (DM Vår 2008). Ilex er dessuten kåret til årets avlshund i engelsk setter klub i Danmark i årene 2011, 2013, 2014 og 2015.

Pappa Jerry er etter Kaya & Nordvestjydens Flaks, to hunder som begge har vært i kennelens eie og som vi har dybtgående kjennskap til. Kaya er etter meget kjente franske linjer på fars side og sterke danske linjer på mors side. Flaks er som Alba etter Ilex og har via Victoria den solide og velmeriterte tispelinje til Kennel Nordvestjyden på mors side.

Er du interessert i en valp eller ønsker å vite mer om disse valper, så kontakt oss på Kennel Alstedlund på mail eller på mob. +47 9596 4488.

Share from Alstedlund
Translate »